VITAJTE HARMONIZÁCIA LADIČKAMI HARMONICKÉ ŠTVRTKY PIANO-HEALING E-SHOP
O NÁS ŠUM DAŽĎOVÉHO PRALESA BABIČKINE RECEPTY MASÁŽE CENNÍK
KURZY ESENCIÁLNA KOZMETIKA GEOPATOGÉNNE ZÓNY KVAPKA KRVI

LINKY

AKCIE OZDRAVNÉ POBYTY REFERENCIE KRIŠTÁLY KONTAKTPOD HVIEZDAMI ZA SNAMI
HVIEZDNE POTULKY S BUBNOM
ČAROVNICE - cviky na ženskosť
INDIÁNSKA BUBNOVAČKA
pre rodiny s deťmi v kostýmoch
LIEČENIE PO PRÚDE
SLOVANSKÉ SVETOPONÍMANIE
TANTRICKÁ OČISTA DRÁH V PÁRE
BESEDA so spisovateľkou Zunou Vesan Kozánkovou
SPOMIENKA - DUŠIČKY r. 2018
VIANOČNÉ TRHY r. 2016

 

Pokiaľ máte záujem dostávať pozvánky na akcie emailom, pošlite prosím email s vašou adresou na:

alena@oazaharmonie.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcie

Slovanské svetoponímanie

Séria 5-tich nadväzujúcich prednášok s diskusiou


V dejepise sa dočítame, že vzdelanosť, písmo a spisovný jazyk nás naučili Cyril a Metod. Vedeli ste však, že pôvodné písmo Slovanov bolo už oveľa skôr a je staré tisícky rokov? Bolo to mnohovýznamové  obrazové písmo, nástroj poznania a duchovného rozvoja. Byzantské zmanipulovanie jazyka, ktoré vylúčilo znaky sprostredkovávajúce napojenie na vyššie vedomie, malo za cieľ zotročenie Slovanského národa. Z označenia „pohania“ cítiť  dešpekt , pričom Slovania boli hlboko duchovne založení. Mali ucelenú filozofiou, v ktorej sú zakotvené zákony prírody aj vesmíru. Obdobne, ako obdivujeme v Taoizme či Čínskej medicíne, Feng shuej. Viera Slovanov bola na rozdiel od kresťanstva postavená na priamom, intímnom napojení každého človeka k Bohu, teda bez sprostredkovateľa v podobe cirkvi. (Každá inštitucionalizovaná náboženská štruktúra toto spojenie nielenže komplikuje a komercionalizuje, ale predovšetkým zámerne blokuje.)

Príďte sa dozvedieť skrytú pravdu o Slovanoch od povolanej lektorky. Je čas začať byť hrdí na svoj pôvod.Lyubov Lada Lindovská je sprievodkyňa na ceste k vedomému životu a zdraviu na úrovni Duše - Ducha - Tela, návratu k našim koreňom, tradíciám, duchovnu. Je lektorkou Staroslovanskej ženskej gymnastiky Čarovnice, Certifikovaným trénerom Celistvého vlnového pohybu a Slovanského systému duchovného celiteľstva Živa - 3.stupeň Celiteľ Živy. Je úspešnou prekladateľkou z ruského jazyka. Pravidelne tlmočí semináre V. Kurovského, N. Kudrjašova, semináre ozdravného systému M.S.Norbekova, V. Šiškina. Je spoluorganizátorkou prvého ročníka Slovanského zjednocujúceho festivalu Živa. Je blízkou spolupracovníčkou na Slovensku slovanského najvyššieho volchva Vladimíra Kurovského.
(email na p. Lindovskú: rodosvetslovakia@gmail.com) 

KEDY:Každý druhý štvrtok o 17:30:
04/7/2019  
18/7/2019  
08/8/2019 
15/8/2019  
29/8/2019

KDE: V OÁZE HARMÓNIE,
Bratislava – centrum, Gajova 4, v suteréne vľavo

OKRUH TÉM:
Slovanské svetoponímanie. Pokon. 
Slovania - návrat k Rodu, koreňom, , duchovnu, tradíciíam , spojenie sa s rodom, koreňmi, tvorenie - dôležitý krok k prebudeniu a záchrane ľudstva. Úsvit Svaroga. Energoinfornačná bezpečnosť, Živa - životná energia. Bukvica - ako matrica vesmíru. Čarovnice - Staroslovanská ženská gymnastika. Slovanskí bohovia. 

Vstupné: 12 €

Prineste si: čisté (hrubé) ponožky na prezutie, igelitku na úschovu topánok, poznámkový blok a pero

PROSÍM  NAHLASUJTE   VÁŠ  ZÁUJEM o ÚČASŤ emailom a počkajte si na spätné potvrdenie, kvôli kapacite priestoru. Ak prihlasujete aj niekoho ďalšieho, prosím aj jeho meno a emailovú adresu.

REFERENCIE:

"Prednáška o Slovanoch bola super fantastická a výborná. Bol to ďalší level Oázy harmónie. Super nápad! Výborne miesto. Určite prídem aj na budúce. Obsah Ľubkinej prednášky mi bol dosť blízky. Niektoré veci už dávno používam, aj keď som si to pomenoval po svojom. Fungujú  a získal som ďalšie informácie, čo môžem ešte rozvíjať. Ďakujem."
Martin J.

Slovanských 16 zrniek pravdy
1. Istina – večná podstata prvopočiatočného bytia, je základom všetkého, to je Boh a Človek. Pravdivosť a úprimnosť v myšlienkach, činoch, slovách, je základom umenia tvoriť svoj svet, prejaviť sa ako božská podstata
2. Láska – spojenie protikladov, uvedomenie si jednoty všetkého existujúceho. Bezpodmienečná láska, neposudzovanie. Všetko čo sa nedeje – sa deje v prospech.
3. Spravodlivosť – konať včas a na správnom mieste, použiť potrebnú silu a v správnom smere vo vzťahu k sebe, k druhému človeku a vesmíru, k Najvyššiemu. To je konanie v blaho väčšiny ľudí, ľudstva, Boha, dokonca aj keď tvoje záujmy sú iné.
4. Pravednosť – vnútorná čestnosť, dobrosrdečná oddanosť povinnostiam, s cieľom – prekvitanie všetkého a všetkých okolo ako aj seba samého.
5. Mier – to je miera, rovnováha a milosrdenstvo. Mier v mysli.
6. Nenásilie – neškodiť iným ani v myšlienkach ani v ničom inom čo robím, správať sa k ostatným tak, ako chceme aby sa správali ku nám.
7. Služba – naplniť svoje poslanie a povinnosti.
8. Čistota – vnútorná (čisté úmysly) a vonkajšia – čistota tela.
9. Zodpovednosť – tvoríme svoj svet
10. Vernosť- nasledovať svoje tradície a tú prax, ktorú sme si vybrali, vernosť k Bohu, učiteľom, poslaniu a blízkym
11. Vôľa – smerovať za svojím poslaním
12. Zdržanlivosť – pokora – kultúra svojich pocitov, prejavov. Nevyvyšovať sa.
13. Svedomie
14. Sebarozvoj
15. Blahočestie, zbožnosť – vznešené, vysoko mravné, bezúhonné, spravodlivé správanie, dodržiavanie hodnôt v živote
16. Nábožnosť – schopnosť vidieť vo všetkých javoch, bytostiach a veciach Najvyššieho, jeho prejavy

 

Článok zverejnený vo časopise VITALITA IX/2018:

(klikom zväčši obr.)

ČO ZNAMENÁ BYŤ ČISTÝM ALEBO NEČISTÝM ČLOVEKOM podľa Slovanov?

V Slovanskej Védickej Tradícií je zvykom deliť ľudí na čistých a nečistých.

Čistý – to znamená pravedný, pravdivý, vzdelaný a správne vychovaný. Jeho vzdelanie sa prejavuje múdrosťou, celistvosťou, čestnosťou a skromnosťou. V súlade s Pokonom, čistý človek – to je ten, kto vyvinul svoju vôľu a dokáže riadiť svoje myšlienky, priania a pocity.  Je čistý v svojich myšlienkach, vzhľade a skutkoch. To znamená, že vie, ako kontrolovať svoje emócie, chápe, aký je vyšší zmysel života a buduje svoj život v súlade s týmto pochopením. Hlavným kritériom čistoty, vzdelanosti a vychovanosti je sebakontrola (ovládať seba), pravednosť (spravodlivosť, pravdivosť) a nasledovanie svojho Poslania.

Nečistý – to je nevychovaný, hrubý, arogantný, lenivý, slabý a nemorálny človek. Človek, ktorý sa nedokáže kontrolovať a dovoľuje prejavovať sa svojim zlozvykom, temným stránkam, veľmi často si ich dokonca ani neuvedomujúc. Pri tom takýto človek sa môže výborne orientovať v určitej oblasti poznania a byť primerane logický a múdry. Môže mať vyššie vzdelanie, svoje podnikanie, byť vedeckým pracovníkom alebo dokonca prezidentom. V čom spočíva jeho nečistota a neznalosť? V tom, že sa riadi svojimi živočíšnymi pudmi a nazýva to „slobodou prejavu“. Nerozumie, aká je podstata ľudského života a ani sa nesnaží ju pochopiť. Nečistý (myšlienkami, úmyslami, prianiami a konaním) človek si myslí, že aj všetko vie, pretože študoval na univerzite niekoľko rokov. Ale pritom si dovoľuje nepravedné správanie (nepravdivé, nespravodlivé), má niekoľko tvári, zlozvyky, môže klamať, podvádzať, zlorečenie, má arogantné správanie, rozčuľuje sa a celkovo môže byť krutý a podlý (animálne, pudové správanie). Stavia svoje záujmy nad záujmy spoločnosti a Boha. Ale keďže sa to časte deje v kruhu blízkych ľudí (ktorí sú často rovnako nečistí), tak si myslí, že je to normálne. 
Takého človeka nemožno pokladať za čistého, pravedného alebo vzdelaného, dokonca aj keď je profesorom alebo akademikom. 

Čistý (pravedný, spravodlivý) človek:
- udržiava svoje telo a myseľ čisté,
- je mierumilovný (necíti voči nikomu nenávisť, zášť),
- prijíma svet taký, aký je,
- hovorí pravdu,
- ovláda svoje emócie,
- koná dobré skutky, pomáha tým, ktorí to potrebujú,
- plní svoje sľuby,
- teší sa a je vďačný za to, čo má,
- zaujíma sa a stará o blízkych, empatizuje a podporuje ich.

Ak sa takto nebudeme správať – tak svet bude z roka na rok horší a horší, aj napriek materiálnej prosperite. Ak sa človek takto nespráva – znamená, že je nečistý, nepravedný, nespravodlivý a pre spoločnosť nebezpečný. 
Jeho nebezpečenstvo je v tom, že  ničí morálne zásady spoločnosti, rodinné hodnoty a prináša do nášho sveta veľa zla. Nečistých a nevedomých ľudí je potrebné vychovávať a vštepovať im morálne zásady duchovnej a telesnej čistoty a pravednosti, spravodlivosti. To je kľúčová úloha vzdelávania a výchovy. Pokiaľ takéto vzdelanie chýba – tak hlavná záťaž leží na skutočne čistých duchovných komunitách, organizáciách a centrách. (V.Kurovský - slovanský volchv)

 

English