VITAJTE HARMONIZÁCIA LADIČKAMI HARMONICKÉ ŠTVRTKY PIANO-HEALING E-SHOP
O NÁS ŠUM DAŽĎOVÉHO PRALESA BABIČKINE RECEPTY MASÁŽE CENNÍK
KURZY ESENCIÁLNA KOZMETIKA GEOPATOGÉNNE ZÓNY KVAPKA KRVI

LINKY

AKCIE OZDRAVNÉ POBYTY REFERENCIE KRIŠTÁLY KONTAKT

 

 

Pokiaľ máte záujem dostávať informácie o novinkách a zľavových akciách emailom, pošlite prosím email s vašou adresou na:

alena@oazaharmonie.sk

 

 

 

Geopatogénne zóny

vznikajú pod zemským povrchom pri porušení celistvosti horniny prirodzeným, alebo umelým spôsobom. Tieto zmeny ovplyvňujú organizmus prevažne negatívne. Môžeme ich rozdeliť do základných skupín.

 1. Geologické anomálie – tektonické zlomy, poklesy a dotyky hornín, radioaktivne oblasti. Tieto anomálie sa nachádzajú na celom povrchu zeme, vo väčších, alebo menších  intenzitách.
 2. Podzemné vodné toky, ale aj miesta v blízkosti vodných tokov, mokrín.
 3. Ďaľšími druhmi sú rôzne inžinierske siete, elektrické, plynové, rozvody, kanalizácie a iné.
 4. Pásové žiarenie Ley a Sv. Juraj
 5. Existujú i ďaľšie typy dráždivých zón ako sú tzv. Hartmannove a Curryho pásy. Tie vznikajú narušením homogenity geomagnetického pola zeme. Ich pôvod je kozmický. Sú rozmiestnené pravidelne po celom Zemskom povrchu. Zdraviu nebezpečné sú križovatky týchto pásov.

Aký vplyv majú geopatogénne zóny na človeka ?
Rozhodujúca je zdravotná odolnosť organizmu a imunita. Je treba zohľadniť intenzitu geopatogénnej zóny a dĺžku pobytu v nej. Najviac ohrození sú ľudia, ktorí sa v daných zónach dlhšie zdržiavajú, najmä tí, ktorí v nich priamo spia alebo sedia počas práce. Po 2-5 rokoch pobytu v danej zóne vznikajú ľahké zdravotné problémy. Do 10 rokov sú vážnejšie, ktoré neskôr vyúsťujú do reálnych ochorení a patologických zmien, u ktorých už imunitný systém nedokáže dostatočne odolávať. Niektoré z príznakov pri pôsobení geopatogénnych zón:

 • vzniká pocit malátnosti, únavy, pocit chladu
 • rušivý vplyv na nervový systém, budenie zo spánku, bolesti hlavy, oslabenie pamäti
 • nastávajú komplikácie v pooperačných stavoch, oslabuje sa imunitný systém, zmena sedimentácie krvi
 • poruchy srdečného rytmu
 • u žien vzniká zápal vaječníkov a lymfatických uzlín
 • pobytom nad zónou vzniká neplodnosť, samovoľné potraty, ženy vystavené počas tehotenstva v zóne - riziko poškodenia plodu
 • veľmi nebezpečné sú pre malé deti, pre ktoré je dôležitý ich samotný vývin, čo sa môže prejaviť napr. oslabenou imunitou
 • onkologické a nádorové ochorenia, nad krížením geopatogénnych zón
 • vznikajú ťažké zdravotné stavy ako skleróza multiplex, ťažké duševné stavy, pomätenosť …
 • vplyvom geopatogénnej zóny dochádza k zhoršeniu ochorenia a spomaľuje sa uzdravovací proces

Od čoho je závislá intenzita geopatogénnej zóny?

 • Veľmi dôležitá je hĺbka, z ktorej daná anomália vychádza a zloženie horniny, ktoré ovplyvňuje pôsobenie na daný organizmus.
 • Intenzita je závislá i na čase. Maximum dosahuje v neskorých nočných hodinách. Taktiež je závislá na mesačnej fáze a poveternostných podmienkach pri búrkovom počasí.
 • Intenzita sa zväčšuje aj vzdialenosťou od zemského povrchu. To hlavne platí pre poschodové a viac podlažné domy.

Ako sa vyhnúť účinku geopatogénnej zóny?
Stále najúčinnejším spôsobom ako sa vyhnúť spomínaným zdravotným ťažkostiam je dostať sa z vplyvu zóny premiestnením nábytku (postele, pracovného stola) tak, aby spĺňal v prvom rade podmienky pre zdravie.

Ako Vám vie pomôcť OÁZA HARMÓNIE ohľadom geopatogénnych zón?
Z aury
človeka sa dá odčítať, či sa dlhodobo zdržuje v geopatogénnej zóne, či je na pracovisku, či doma, či je pod vplyvom elektrosmogu. Následne sa dajú urobiť opatrenia - odstrániť negatívny dopad z aury a tela a navrhnúť opatrenia, ako sa dá eliminovať vplyv geopatogénnej zóny v priestore.

 

 

 

English